Escríbenos Te llamamos
Mándanos un mailMándanos un mail
Haz click en:Copiar mailoAbrir mail
Mail copiado
Menu
Teléfonocómo llegar

INSTRUMENTS

Els nostres alumnes l'ultim any d'iniciació tocan el carilló i assisteixen a les presentacions d'instruments per probar-los i triar quin prefereixen per l'any seguent.
Oferim :
Piano inciació basada en mètode E. Willems que proposa una amplia iniciació  treballant quatre aspectes : el toc d'oïde, la lectura, la improvització i la memorització , amb elles tambés es practica l'aspecta tècnic, la postura corporal i aprendre a conjuntar-se amb altres sigui el professor o d'altres alumnes de piano, tocant a 4 mans o amb d'altres instruments.

Es segueix amb els nivells de grau elemental i mitj i es prepara per examnes de Trinity.
Es fomenta el tocar en públic des dels inicis tan individual com en petits grups.

Guitarra: es segueixen diferents mètodes, treballant l'oïde, la lectura i la tècnica , es segueix un programa lliure o be es prepara per exàmens de conservatori o Trinity. Es treballa individual o en petit grup de dos o tres. Es fomenten que toquin en grup de guitarres o de diferents instruments, combos o camara.

Violí: es segueix diferents mètodes, donant ènfasis en la postura i a l'hàbit de la pràctica, posant atenció en el treball d'oïde, de lectura, memorització i tècnica. Les classes són individuals però es fomenta a que toquin amb gups de violins i grups de cambra. Es segueix un mètode d'iniciació després es tria el repertori en funciódel objectiu de l'alumne.

Trompeta: es treballa amb diferents mètodes la tècnica, afinació, postura, lectura, improvització. Les classes són individuals però es fomenta el treball de grup. Es preparan els programes segons l'interés de l'alumne.

Bateria: es traballa individualment, seguint l'evolució de l'alumne. Es fomenta el treball en combos i diferents instruments.

Cant: es treballa la respiració i la tècnica vocal per conseguir una bona emissió de la veu, es treballa individual a partir de 9 anys, el repertori pot ser clàssic o modern

Instrumnets en proyecta: flauta travessera, arpa, saxo, violoncel i altres que triin els nostres alumnes d'iniciació al instrument.

haz clic para copiar mailmail copiado