C/ Josep Vilaseca, 16 08440 Cardedeu - Barcelona

TEATRE nens, adolescents i adults

Classes dilluns amb Roger Vilà iJúlia Bonjoch

adolescents Dilluns  de 13 a 17 anys de 16 a 17h

nens de 5 a 12 anys de 17 a 18

adults 18'30h-19'30h