Escríbenos Te llamamos
Mándanos un mailMándanos un mail
Haz click en:Copiar mailoAbrir mail
Mail copiado
Menu
Teléfonocómo llegar

INSTRUMENTS i Cant

Detalles

Els nostres alumnes l'ultim any d'iniciació tocan el carilló i assisteixen a les presentacions d'instruments per probar-los i triar quin prefereixen per l'any seguent.
Oferim :
Piano inciació basada en mètode E. Willems que proposa una amplia iniciació  treballant quatre aspectes : el toc d'oïde, la lectura, la improvització i la memorització , amb elles tambés es practica l'aspecta tècnic, la postura corporal i aprendre a conjuntar-se amb altres sigui el professor o d'altres alumnes de piano, tocant a 4 mans o amb d'altres instruments.

Es segueix amb els nivells de grau elemental i mitj i es prepara per examnes de Trinity.
Es fomenta el tocar en públic des dels inicis tan individual com en petits grups.

Guitarra: es segueixen diferents mètodes, treballant l'oïde, la lectura i la tècnica , es segueix un programa lliure o be es prepara per exàmens de conservatori o Trinity. Es treballa individual o en petit grup de dos o tres. Es fomenten que toquin en grup de guitarres o de diferents instruments, combos o camara.

Violí: es segueix diferents mètodes, donant ènfasis en la postura i a l'hàbit de la pràctica, posant atenció en el treball d'oïde, de lectura, memorització i tècnica. Les classes són individuals però es fomenta a que toquin amb gups de violins i grups de cambra. Es segueix un mètode d'iniciació després es tria el repertori en funciódel objectiu de l'alumne.

Trompeta: es treballa amb diferents mètodes la tècnica, afinació, postura, lectura, improvització. Les classes són individuals però es fomenta el treball de grup. Es preparan els programes segons l'interés de l'alumne.

Bateria: es traballa individualment, seguint l'evolució de l'alumne. Es fomenta el treball en combos i diferents instruments.

Tecnica vocal cant a partir de 15 anys, trebll individual

Instrumnets en proyecta: flauta travessera, arpa, saxo, violoncel i altres que triin els nostres alumnes d'iniciació al instrument.

Leer másLeer menos
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
audicio bateria
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
INSTRUMENTS i Cant: Escuela de música i Expresión  de Can Canturri
Solicitar más información
Por favor, revisa los campos seleccionados
Antes de firmar/enviar tu solicitud, lee y acepta nuestra información básica sobre protección de datos, contenida en nuestra política de uso de datos

Gracias por contactar con nosotros

En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted

haz clic para copiar mailmail copiado