audicions instruments curs 18-19

cada alumne toca les peces trebllades durant el curs