Treball d'equilibri i dansa creativa

Es basa amb el treball de Edith Hengstemberg que ajuda als nens a autoregualar-se i a trobar els seus recursos i hablitats amb el contacte amb material de fusta i propostes atrayents per anar dominant millor el seu cos, d'una manera gratificant